Ari Rantanen

Yrityksen perustaja
Person's profile picture
Ari on data-alan moniosaaja ja hänen vahva asiantuntijuus perustuu monen osa-alueen samanaikaiseen hallitsemiseen.

Ari on työskennellyt aiemmin mm. Chief Data Scientistina ja hänen erikoisosaamisalueensa on yhtymäkohdassa, jossa tekoäly, datatieteet, datajohteinen prosessikehitys, business intelligence ja johtaminen kohtaavat toisensa.

“Kokemukseni perusteella onnistunut datatransformaatio vaatii kaikkien näiden osa-alueiden samanaikaisen kehittämisen. Muuten kaikkea datan potentiaalista arvoa ei välttämättä saada hyödynnettyä kunnolla. Onnistuneen projektin läpivienti kaikki nämä osa-alueet huomioiden on minulle se tärkein tavoite.”