CASE

Bravedon talouden tietovaraston uudistus

Bravedon taloushallinto

Bravedo käynnisti talouden järjestelmän uudistushankkeen, jonka myötä ilmeni tarve myös talouden tietovarastoinnin ja raportoinnin migraatiolle uuteen konsernissa hyödynnettävään data-arkkitehtuuriin. Bravedolla oli käytössään jo aiemmin toimiva datamalli ja talouden raportit ja siten migraatioprojektin päämääränä oli varmistaa liiketoiminnan kriittisen raportoinnin ja dataintegraatioiden saumaton toiminta talouden järjestelmän vaihdon yhteydessä. 
Story image
Projektissa toteutettiin tekninen suunnitelma samanaikaisesti vahvistaen yhteistyötä eri sidosryhmien välillä, mikä osoittautui työläimmäksi osa-alueeksi. Talouden järjestelmän käyttöönotto eteni vaiheittain ja konserniyhtiöittäin, mikä vaati dataputkien ja tietovaraston nopeaa skaalautumista vastaamaan uusien yhtiöiden tarpeita. Tällä hetkellä keskitytään pienkehitysvaiheeseen, jossa tuodaan uutta dataa alustalle, ratkaistaan dataan liittyviä ongelmia ja kehitetään uusia raportointimahdollisuuksia. Projektin avaintekijöiltä edellytettiin yrittäjämäistä otetta uusien ideoiden tuomiseen ja oma-aloitteiseen kehittämiseen ja Bravedo oli tyytyväinen luotettuaan projektin edistämisen AI Rootsin yrittäjäverkoston osaaviin käsiin.
AI Roots ja Lilli ovat olleet ratkaisevassa roolissa auttaessaan Bravedoa menestymään haastavassa talousjärjestelmän käyttöönotossa ja skaalautuvan data-alustan rakentamisessa. Tietovaraston suunnittelu aloitettiin samanaikaisesti uuden talouden järjestelmän käyttöönoton kanssa, mikä teki tietovaraston muodon ja datamallin määrittämisestä sekä datakyvykkyyksien kehitystyön aikatauluttamisesta haastavaa. Lilli sopeutui muuttuvaan ja kompleksiseen ympäristöön erinomaisesti, korostaen oma-aloitteisuuttaan eri osapuolten yhteistyön edistämisessä. Hänen laaja tekninen osaamisensa mahdollisti projektin läpiviennin tehokkaasti ja laajuuteensa nähden pienellä tiimillä.

Olli Wirpi, Development Manager

Bravedo

Voisimmeko toimittaa sinullekin samanlaista?

Talent agent profile picture

Ari Rantanen

Founding Partner

+358 50 4830871

ari@rootsof.ai