footer_bg

Tarinamme

AIRoots-80-2

KESTÄVÄÄ LIIKETOIMINTA-ARVOA DATASTA JA TEKOÄLYSTÄ

Datasta ja tekoälystä on tullut yrityksille lähes kaikilla toimialoilla yhä vahvemmin keino erottautua ja luoda kilpailuetua. Samanaikaisesti yrityksillä on ollut vaikeuksia osoittaa hyödyt konkreettisina tuloksina joko liiketoiminnan tehostamisessa tai kasvattamisessa. Meidän kokemuksemme mukaan yksi tehokkaimmista keinoista onnistua datatransformatiossa on huolehtia riittävän monipuolisesta dataosaamisesta ja -resursoinnista. Monella yrityksellä on kuitenkin haasteita löytää, houkutella ja pitää dataosaajia ja tämä on haaste, jonka ratkaisemiseen keskitymme. Tuomme yhteen asiakkaamme ja alan åarhaat yrittäjinä työskentelevät tekijät. Tuemme toiminnallamme suomalaista yrittäjyyttä ja l dataosaajien välistä yhteistyötä suomalaisesten yritysten eduksi.

Matkamme alusta lähtien olemme myös olleet osa innovatiivista kasvuyritysten yhteisöä Bravedoa. Vuoden 2023 alusta meistä tulee Finitecin, Suomen johtavan teknologia-alan freenacer agentuurin tytäryhtiö. 

Finitec_25_pieni

 

ratkaisu kahteen haasteeseen

Idea AI Rootsin perustamisesta syntyi vuonna 2019, kun Teemu työskenteli datan ja tekoälyn kehittämisprojekteissa Suomen suurimpien yriysten kanssa. Teemu oivalsi, että vaikka he tekivät paljon töitä ja saivat paljon kehitystä aikaan, tulokset näkyivät harvoin viivan alla. Datainvestoinnit eivät olleet riittävän vahvasti kiinni yritysten strategiassa ja päivittäisessä työskentelyssä, jotta ne olisivat tuottaneet todellista liiketoiminta-arvoa.

Samaan aikaan Teemu huomasi, että monet taitavat datayrittäjät eivät päässeet mukaan isoimpiin ja kiinnostavimpiin dataprojekteihin. Vaikka he olivat todellisia huippuosaajia omalla alueellaan, yksittäisen yrittäjän löytäminen tai palkkaaminen oli yrityksille liian haastavaa.

Idea alkoi muotoutua. Olisiko mahdollista kehittää uudenlainen konsepti, joka toisi yrittäjät ja isot yritykset saumattomasti yhteen? Mahdollistaisi isojen yritysten tiimien skaalamisen joustavasti, tarjoten samalla datayrittäjille monipuolisempia mahdollisuuksia?

Ideasta tuli nopeasti perustajatiimimme yhteinen missio. Auttaa yrityksiä ja yrittäjiä menestymään kukin omassa tehtävässään.

 

Uutta kasvua yhteistyöllä finitecin kanssa

Nyt 3 vuotta perustamisen jälkeen vuoden 2023 alussa voimme todeta AI Roots on kehittäneen ainutlaatuisen data-alan yrittäjiä ja yrityksiä yhteen tuovan konseptin, joka mahdollistaa yritysten datatiimien skaalamisen joustavasti ja laadukkaasti. Samalla AI Roots kehittämme aktiivisesti data-alan yrittäjien työllistymismahdollisuuksia etsimällä asiakkailtamme yrittäjien osaamista vastaavia rooleja ja hankkeita. Toimintamme tavoitteena on tarjota asiakkaidemme tarpeeseen sovitettua  yrittäjäverkostosta löytyvää pitkää kokemusta sekä kykyä saada tuloksia aikaan.
Yrittäjille tarjoamme vapauden valita omaa osaamista parhaiten kehittäviä hankkeita ja asiakkuuksia. Lisäksi tarjoamme yrittäjille tueksi muista data-alan huippuosaajista koostuvan yhteisön.


”AI Rootsin tavoite on alusta alkaen ollut luoda uudenlainen ja skaalautuva data-osaajapalveluita tarjoava kumppani asiakkailleen. Toiminnassamme yhdistyy vahva asiakas- ja sisältöymmärrys sekä tapa ratkaista asiakastarpeet huippuosaaja-yhteisömme avulla. Yhdistyminen Finitecin kanssa on looginen askel, jolla voimme nyt yhdessä jatkaa suomalaisyritysten palvelemista tuomalla laajan data-alueen yrittäjäosaamisen yhä useamman yrityksen käyttöön ja vastaavasti tarjota yrittäjillemme lisää mielenkiintoisia projektimahdollisuuksia.” iloitsee AI Rootsin hallituksen puheenjohtaja Teemu Birkstedt.

AI Rootsin nykyinen ydintiimi jatkaa tehtävissään kuten tähän asti. Tiimiin liittyy vuoden alusta Finitecin palveluksesta Markku Seraste.

YDINTIIMI

Iiris Lahti

Yrityksen perustaja

Datan tarjoamat mahdollisuudet ovat aina kiehtoneet minua. Taustani liittyy vahvasti konsultointiin ja datavetoisiin transformaatioprojekteihin, viimeisimpänä media-alalla.  Olen erikoistunut datan hyödyntämisen kehittämiseen, design thinking -malliin, sekä ketteriin metoideihin digitaalisessa tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa. Intohimoni on auttaa ihmisiä löytämään vahvuutensa sekä sellaiset roolit, jotka mahdollistavat heidän kasvun ja menestyksen.

Ari Rantanen

Yrityksen perustaja

Erikoisosaamisalueeni on yhtymäkohdassa jossa tekoäly, datatieteet, datajohteinen prosessikehitys, business intelligence ja johtaminen kohtaavat toisensa. Kokemukseni perusteella onnistunut datatransformaatio vaatii kaikkien näiden osa-alueiden samanaikaisen kehittämisen. Muuten kaikkea datan potentiaalista arvoa ei välttämättä saada hyödynnettyä kunnolla. Onnistuneen projektin läpivienti kaikki nämä osa-alueet huomioiden on minulle se tärkein tavoite.

Teemu Birkstedt

Yrittäjä ja yrityksen perustaja

Minulla on laaja kokemus yritysten muuntamisesta datalähtöisemmiksi monilla eri toimialoilla globaalisti. Olen työskennellyt mediayritysten, kuluttajaelektroniikan, vähittäiskaupan, teleoperaattoreiden, energiayritysten sekä pankkisektorin kanssa, auttaen johtoryhmiä muutoksen johtamisessa. Osaamiseni ulottuu liiketoimintastrategioista aina tekniseen ymmärrykseen asti, minkä avulla voin auttaa yrityksiä tekemään datasta ydinkyvykkyytensä.

Max Rantakallio

Partner

Liityin AI Rootsin partneriksi vuoden 2022 alusta. Minulla on laaja kokemus datakonsultoinnista, datakehityksestä ja agiineista kehitysmenetelmistä. Tavoitteenani on ratkaista asiakkaidemme dataresursoinnin haasteita tehokkaasti ja kehittää jatkuvasti toimintatapojamme palvelemaan myös verkoston tarpeita paremmin.

Markku Seraste

Partner

Liityin AI Rootsin ydintiimiin vuoden 2023 alusta tukemaan AI Rootsin kasvua, kehittymistä ja tiivistyvää yhteistyötä Finitecin kanssa. Minulla on pitkä tausta teknologiakonsultoinnista, yksinyrittäjien kanssa työskentelystä ja projektijohtamisesta. 

Iikka Lindroos

Bravedon Chief Digital Officer

On ilo olla mukana AI Rootsin tarinassa Bravedon puolesta. Olemme nopeasti kasvava yhteisö innovatiivisia kasvuyrityksiä, ja AI Roots täydentää yhteisöämme hyvin uraauurtavalla tekoäly- ja dataosaamisellaan. Data ja tekoäly riittävät harvoin yksinään muutoksen luomisessa, ja aito transformaatio vaatii apua ja tukea asiantuntijoilta kuten ohjelmistosuunnittelijoita, Dev Ops ammattilaisia tai kokeneita dataprojektipäälliköitä.

footer_bg

OTA YHTEYTTÄ

Voimmeko auttaa?
Laita meille viesti niin otamme yhteyttä!