31.05.2023

Infor M3 Expert

Infor

Infor M3 Expert - uppdrag för hösten!

Start

09/2023

Duration

6 kk

Location

Remote

Om du har särskild kompetens inom Infor M3 för supply chain, inköp, försäljning, leverans och en roll som fokuserar på service desk-förfrågningar, så innebär det att du har kunskap och kompetens inom följande områden:
 
Supply chain-hantering: Detta inkluderar lagerhantering, inköp, efterfråganprognosering, produktionsplanering och distributionshantering. Du bör ha en djup förståelse för dessa processer och förmågan att använda de verktyg som Infor M3 tillhandahåller för att hantera dem.
 
Inköp: Du bör ha kunskap om inköps- och upphandlingsprocesser samt kunna använda Infor M3:s funktioner för att utföra dessa uppgifter.
 
Försäljning: Du kan hantera mottagande av kundorder, fakturering, prissättning och försäljningsuppföljning genom Infor M3. Du bör vara bekant med försäljningsprocessen och kunna använda Infor M3:s försäljningsfunktioner.
 
Leverans: Dina kunskaper inkluderar bland annat leverans av order, spårning av försändelser och hantering av kundreturer. Du bör vara insatt i leveransprocessen och känna till de möjligheter som Infor M3 erbjuder för att hantera leveranser.
 
Service desk: En roll som fokuserar på service desk-förfrågningar innebär vanligtvis att du ansvarar för supportuppgifter och kundsupport. Inom Infor M3 kan du vara ansvarig för användarsupportuppgifter, såsom att lösa användarproblem.
 
Uppdraget börjar i september 2023
Längd: 6 månader
Tilldelning: 50%
 
Om du är intresserad, kontakta Timo!

Read more about the details by signing in.

Please create an account even if you have submitted a contact form on our old site; thank you!

Or contact the agent.

Talent agent profile picture

Timo Toukola

Senior Client Executive

+358 50 3111147

timo.toukola@finitec.fi