CASE

Tuki Fennian datanhallinnan kehitykselle

Miten AI Roots auttoi Fenniaa menestymään datanhallinnan kehityksessä

Datasta saatava arvo on vahvasti sidoksissa datan laatuun. Fennialla datan laadun kehittäminen oli ollut huomion kohteena pitkään ja vuosien aikana oli ehtinyt olla useita yrityksiä saada datanhallinta kuntoon. Datanhallinnan kehittämisen tyypillinen kompastuskivi on, että asioita kehitetään projektiluontoisesti eikä datasta huolehtiminen juurru organisaation pysyväksi toimintamalliksi. Fennialla oli törmätty samaan ja tunnistettu tarve datanhallintamallille, joka kytkee datan hallinnan osaksi organisaation muuta toimintaa määrittämällä dataan liittyvät vastuut organisaatiossa.

Story image
Suunnan korjaamiseksi AI Roots tarjosi Fennialle Markus Ansamaan tilapäiseksi Data Governance Manageriksi. Toimeksiannon tavoitteena oli saada selkeyttä siihen, mitä Fennian datanhallinnassa tavoitellaan, miten tavoitteeseen päästään sekä jalkauttaa ensimmäisiä kehityskohteita käytäntöön, niin että Fennia pystyy omin voimin jatkamaan eteenpäin. Työn tuloksena Fennialle muodostui ensimmäinen konkreettinen viitekehys luomaan pohjaa, millaisia rooleja ja toimintamalleja sekä organisaation sisäisiä rajoja ylittävää vastuuta ja toimintaa datanhallinta vaatii. Työtä jatkettiin alun perin sovitun suunnitelman mukaisesti sisäisenä roolina. Nykyinen Data Governance Lead Nina Pursiainen ollut tyytyväinen Markuksen tekemään pohjatyöhön, josta on ollut hyvä jatkaa.

Markus on tehnyt loistavaa pioneerityötä Fennialla herättämällä ajatuksia, mitä organisaatiolta vaaditaan yleisen kypsyystason nostamiseksi. Työssä mukana olleilla on syntynyt käsitystä, mitä kaikkia osa-alueita tietotyöhön liittyy ja mitä pitää kehittää, jotta Fennian tietojohtamista saadaan eteenpäin.

Nina Pursiainen, Data Governance Lead

Fennia

Voisimmeko toimittaa sinullekin samanlaista?

Talent agent profile picture

Max Rantakallio

AI Roots Partner

+358 40 0879929

max.rantakallio@rootsof.ai