data

Yrittäjyys data-alalla

Dataosaajien markkina on tällä hetkellä ylikuumentuneessa tilassa. Tilanne pakottaa yritykset miettimään uusia tapoja osaamisen katvealueiden  täyttämiseen. Datakehitykseltä haetaan joustavuutta eli kykyä skaalata tekemistä ylös ja alas tarpeiden muuttuessa. Osaajamarkkinan ylikuumentuminen näkyy monen yrityksen datatiimeissä lisääntyneenä paineena työntekijöiden pitoon ja sitouttamiseen. Rekrytoinnin rinnalle tarvitaan kumppani, joka pystyy paikkaamaan yritykselle kriittisiä osaamisen aukkoja ja kehittämään siten myös yrityksen oman tiimin osaamista. Geneerisen konsultin sijaan haetaan persoonaa, täsmäosaamista ja yrittäjähenkistä vastuunkantajaa. Kymmenien toimeksiantojen kokemuksella ja yrittäjäverkostomme huippuosaajien äänellä voimme todeta, että tähän osaamisen skaalaamisen haasteeseen osaava ja motivoitunut data-alan yrittäjä on yksi parhaimmista ratkaisuista. Pienyrittäjän työllistäminen oman kehitystiimin tueksi on myös yrityksiltä vastuullinen teko. Me toimimme tässä osaamisen paikallistajana, yrittäjyyden mahdollistajana ja välittäjäaineena, yritysten ja verkostomme yrittäjien tukena.

 

yrittäjyys data-alalla

 

Koska kysyntä osaajista on kovaa, yrittäjyys on monelle data-alan huippuosaajalle yhä houkuttelevampi ja saavutettavampi vaihtoehto. Oman yrityksen kautta tulee vapaus valita asiakkuudet ja kiinnostavimmat ja omaa osaamista kehittävimmät hankkeet. Yrittäjyyden yleistyminen on haaste myös isoille konsulttitaloille, joiden palkkamalli jää auttamatta jälkeen siitä mitä yrittäjä voi omasta työstään suoraan tai meidän kaltaisen toimijan kautta laskuttaa. Saammekin tällä hetkellä yllättävän paljon yhteydenottoja osaajilta, jotka ovat joko kyllästyneet työhönsä sisäisessä roolissa tai ison konsulttitalon leivissä ja harkitsevat oman yrityksen perustamista.

Me olemme AI Rootsilla mahdollistamassa näitä yrittäjyystarinoita. Meidän kauttamme yrittäjät saavat tuekseen muista huippuosaajista yhteisön ja pystymme rakentamaan asiakkaille myös isompia DataOps/MLOps-tiimejä. Emme sido osaajiamme vaan vetovoima perustuu siihen, että kauttamme yrittäjät saavat kiinnostavimmat toimeksiannot ja asiakkuudet. Monelle myyntityö on ollut este yrittäjäksi ryhtymiselle ja yrittäjät saavat sen tuen ikään kuin ulkoistettuna palveluna meidän kauttamme ja voivat keskittyä itse tekemiseen.

Samalla autamme asiakkaitamme tunnistamaan datakehityksen ja datan hyödyntämisen kipupisteet ja varmistamme, että asiakkaamme saavat käyttöönsä tarpeisiinsa nähden juuri oikeat osaajat. Diili on reilu myös yrittäjälle, jonka nettoansio yrittäjänä tyypillisesti jopa kaksinkertaistuu perinteiseen konsultointityöhön verrattuna.

 

kysyntää erilaisille osaajille

 

Näemme asiakkaidemme keskuudessa selkeää muutosta siinä minkälaista dataosaamista yritykset tarvitsevat tuottaakseen tulosta ja missä tilanteessa data-osaajien markkina ylipäätään on.

Datatyön tekeminen monipuolistuu ja demokratisoituu. Yhä useampi, myös liiketoiminnassa, tekee datatyötä oman toimensa ohella, osallistuu datakehityksen hankkeisiin ja tekee yhteistyötä dataosaajien kanssa. Samanaikaisesti huippuosaamisen merkitys, esimerkiksi data-alustojen rakentamiseen tai uusimpien koneoppivien ratkaisujen tuotannollistamiseen korostuu entisestään.

Markkinassa näkyy nyt vahvasti kysynnän laajuntuminen hyvin erilaisiin osaajiin. Data scientist ei ole enää yksinäinen ihmeiden tekijä, vaan hän tarvitsee tuekseen liiketoiminnan omistajan, joka tuntee teknologiaa ja koneoppimisen menetelmiä sen verran, että tietää mikä on mahdollista ja pystyy ideoimaan sille uusia käyttökohteita. Tekoälykokeilut ja PoC:t pitää pystyä viemään tuotantoon, niitä pitää ylläpitää, monitoroida ja niiden suorituskyky  vaatii jatkuvaa optimointia. Tähän data scientist tarvitsee tuekseen arkkitehdin, datakehittäjän ja jonkinlaisen ML/dataOps-tiimin ja -käytännöt, jotta kehitystä voidaan edistää ketterästi ja laadukkaasti. Vastaavasti Power BI:n kantaiset itsepalveluun tähtäävät raportointiratkaisut parantavat datan saatavuutta ja demokratisoivat raporttien kehitystyötä, mutta tuovat uudenlaisia paineita datamallien ja -virtojen kehitykseen. Tarvitaan laadukas ja uudelleenkäytettävä datapohja, johon avataan näkyvyys esimerkiksi datakatalogin kautta ja jonka päälle voi turvallisin mielin lähteä toteuttamaan omia analyysinäkymiä. Kaiken tämän rakentamiseen tarvitaan hyvin laaja-alainen, skaalautuva ja ketterästi toimiva datatiimi. Kysyntä data-alalla yrittäjinä työskenteleville on siis hyvin laajaan osaamiseen keskittyvää. 

 

Ole rohkeasti yhteyksissä!

 Suosittelemme olemaan rohkeasti yhteyksissä mikäli sinua kiinnostaa yrittäjän hyödyntäminen dataosaamisen skaalaamiseen, olet jo data-alan yrittäjä ja kaipaat toimeksiantoja tai verkoston tukea tai olet vasta haaveilemassa yrittäjäpolulle ryhtymisestä:

ari@rootsof.ai

iiris@rootsof.ai

 

Keskustelimme näistä aiheista myös edellisessä AI & Business strategies-tapahtumassa: